Aktiviteter 2020

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Alle årets arrangementer kan ses på Kalender 2020.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget


1. halvår 2020

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00

Brandbekæmpelse (obligatorisk kursus)

ved Jan Petersen, Brand & Redning, Sønderborg Kommune

Gennemgang med udgangspunkt i krisecentret:

 • Brandrisiko
 • Brandbekæmpelsesudstyr
 • Procedurer og adfærd ved brand.

Tovholder:  Kirsten B.

Sidste tilmelding på Facebook den 14. januar 2020


Onsdag/torsdag 26./27. februar 2020 kl. 18.30

Politiaften

Vi starter med et let måltid.

Derefter er der et oplæg med en repræsentant fra Politiet, og senere vil der være lejlighed at stille spørgsmål.

Advokat Vivi Muurholm vil fortælle om de juridiske aspekter af de valgte emner.

De emner, der vil blive berørt er: Psykisk vold, økonomisk vold og skilsmisse.

Der vil blive serveret kaffe/te og kage på et passende tidspunkt.

Tovholder: Bente J.

Sidste tilmelding på Facebook den 12./13. februar 2020.


Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.00

Generalforsamling i foreningen Sønderborg Kvinde- & Krisecenter


Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18.30

Tavshedspligt + Førstehjælp/hjertestarter (obligatoriske kurser)

Tavshedspligt

Gennemgang af regler ved Jonna Hjeds

Herefter holdes ½ times pause, hvor der serveres kaffe/the og sandwiches.

Førstehjælp

ved Lisbeth Matzen

Gennemgang af basale førstehjælpsprocedurer ved brug af dukker. Desuden får vi en instruktion i, hvordan vi skal forholde os, hvis en person får hjertestop.

Tovholder: Anne Lene J.

Sidste tilmelding på Facebook den 17. marts 2020


Onsdag den 22. april 2020 kl. 19.00

Kulturforståelse (obligatorisk kursus)

ved (kommer senere)

På denne temaaften med overskriften “Kulturforståelse” vil der være introduktion til:

 • Målgruppen af de flygtninge der aktuelt er flest af.
 • Familiemønstre – hvordan er vores familiemønster kontra flygtningenes, herunder fokus på opdragelsesmønstre.
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i flygtningenes sygdomsforståelse, kan vi så forstå deres måde at reagere og agere på, når de kommer på krisecenter?
 • Hvilke egenskaber skal vi som frivillige besidde for at arbejde med denne gruppe?
 • Alle temaer vil blive berørt ud fra et fokus på:
 • Hvad er det, vi som frivillige ser og oplever?
 • Hvordan taler vi om det internt?
 • Hvordan italesætter vi det, vi ser og hører?

Tovholder: Bente J.

Sidste tilmelding på Facebook den 15. april 2020


Fredag den 5. juni 2020

Grundlovsdag med Kvindeparaplyen

Sønderborg Slot

Program følger.


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.