Aktiviteter i 2021

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2021.


Tirsdag 21. september 2021 kl. 19

Kulturforståelse
ved Nouhal Abdul Rahman og Iman Ali Kayed, Sønderborg Kommunes Integrationsteam

Program

 • Præsentation
 • Handleplanen for negativ social kontrol
  • Æresbegreb
 • Baba og bydelsmødre
  • Kvinde historie fra det virkelig liv
 • Dialog i plenum
 • Pause
 • Kvindes rolle
  • Hjemmet
  • Arbejdsmarkedet (hjemland/DK)
  • Skolegang
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i flygtninges sygdomsforståelse.
 • Børnene – opdragelsestrekant og forventninger
 • Dialog i plenum

Tovholder: Bente J.


Lørdag 25. september 2021 kl. 9-17

Udflugt til Rømø med bus

Vi starter fra Agervang 5 kl. 9.00.

Ankommet til Rømø starter vi med at besøge Tønnisgård. Her får vi en kop kaffe og lidt brød, og vi møder vores guide, Bente.
Bente tager med os i bussen, og fortæller om øen, når vi besøger Kommandørgården, Danmarks mindste skole og Sct. Clemens Kirke.

Herefter spiser vi frokost. Efter frokosten kører vi til Lakolk, hvor der er mulighed for at shoppe eller at gå en tur på stranden – alt efter vejr og temperament.

Eftermiddagskaffen indtager vi i Lakolk inden hjemturen.
Vi er tilbage i Sønderborg ca. kl. 17.

Tovholder: Anne Lene J.


Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 19 på Krisecentret

Aktiv lytning, kriseforståelse og konfliktløsning (obligatorisk kursus)
ved psykolog Ditte Marie Møller Nielsen

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i den situation, de er i.

Det vil være meget relevant for erfarne frivillige at deltage i kurset.

Tovholder: Lise T.


Tirsdag 12. november 2021 kl. 9-15 i Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg

Kursusdag

Dagen vil byde på to indlæg:

 • Psykologiske forsvarsmekanismer
 • Den narrative tilgang til arbejdet med mennesker i krise

Yderlige oplysninger vil komme senere.

Tovholder: Anne Lene J.


Lørdag 30. oktober 2021 på Campus Aabenraa

Der bydes på formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Egenomsorg og motivation i frivilligt socialt arbejde
Temadag med Haderslev, Aabenraa og Sønderborg Krisecentre


Mandag 6. december 2021 kl. 17.30

Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund

Vi starter med aftensmad på Julemærkehjemmet.

Herefter viser børnene os rundt, og senere er der oplæg om Julemærkehjemmets arbejde.

Tovholder: Inger B.


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.