Aktiviteter i andet halvår 2020

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2020.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget


Tirsdag 8. september 2020 kl. 19

Aktiv lytning og kriseforståelse (obligatorisk kursus)
ved psykolog Klaus Nybjerg

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i deres situation.

Tovholder: Lise T.
Sidste tilmelding på Facebook 1. september 2020


Lørdag 19. september 2020, hele dagen

Udflugt

Udflugtsmål og program følger senere.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook 12. september 2019


Onsdag den 30. september 2020 kl. 17.30 (foreløbig dato)

Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund

Vi starter med aftensmad på Julemærkehjemmet.
Herefter får vi en rundvisning og senere oplæg om Julemærkehjemmets arbejde.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook den 23. september 2020


Lørdag 31. oktober 2020, hele dagen

Heldagsseminar sammen med Aabenraa og Haderslev krisecentre.


Program følger.


Torsdag 8. oktober 2020 kl. 19.00

Brandbekæmpelse (obligatorisk kursus)
ved Jan Petersen, Brand & Redning, Sønderborg Kommune

Gennemgang med udgangspunkt i Krisecentret:

 • Brandrisiko
 • Brandbekæmpelsesudstyr
 • Procedurer og adfærd ved brand.

Tovholder: Kirsten B.
Sidste tilmelding på Facebook 1. oktober 2019


Tirsdag 3. november 2020 kl. 18.30

Tavshedspligt + Førstehjælp/hjertestarter (obligatoriske kurser)

Tavshedspligt
Gennemgang af regler ved Jonna Hjeds

Herefter holdes ½ times pause, hvor der serveres kaffe/the og sandwich.

Førstehjælp
ved Lisbeth Matzen

Gennemgang af basale førstehjælpsprocedurer ved brug af dukker. Desuden får vi en instruktion i, hvordan vi skal forholde os, hvis en person får hjertestop.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook 27. oktober 2020


Tirsdag 17. november 2020 kl. 19

Kulturforståelse (obligatorisk kursus)
ved Nouhal Abdul Rahman, Sønderborg Kommune

På denne temaaften med overskriften “Kulturforståelse” vil der være introduktion til:

 • Målgruppen af de etniske grupper der aktuelt er flest af.
 • Familiemønstre – hvordan er vores familiemønster kontra andre etniske gruppers, herunder fokus på opdragelsesmønstre.
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i andre etniske gruppers sygdomsforståelse kan vi så forstå deres måde at reagere og agere på, når de kommer på krisecenter?
 • Hvilke egenskaber skal vi som frivillige besidde for at arbejde med disse grupper?

Alle temaer vil blive berørt ud fra et fokus på:

 • Hvad er det, vi som frivillige ser og oplever?
 • Hvordan taler vi om det internt?
 • Hvordan italesætter vi det, vi ser og hører?

Tovholder: Bente J.
Sidste tilmelding på Facebook 10. november 2020


Fredag 27. november, hele dagen

Krisepsykologi (heldagskursus)
ved Henrik Lyng, Center for Beredskabspsykologi (CFSA)

Som frivillig kan det være både vanskeligt og belastende at arbejde med mennesker, der ikke har det godt. På dette intensive grundkursus får du viden om krisepsykologi og effektive værktøjer, som du kan bruge i dit frivillige arbejde med mennesker i udsatte livssituationer.

Program følger.


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.