Aktiviteter

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Alle årets arrangementer kan ses på Kalender 2019.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget


1. halvår 2019

Herunder er datoer for kommende aktiviteter.


Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00

Aktiv lytning og kriseforståelse (obligatorisk kursus)

ved psykolog Klavs Nybjerg

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i den situation, de er i.

Tovholder: Lise T.
Sidste tilmelding på Facebook den 19. marts 2019


Mandag den 8. april 2019 kl. 18.00

Tavshedspligt og Førstehjælp (obligatoriske kurser)

Tavshedspligt
Gennemgang af regler ved Jonna Hjeds

Herefter holdes ½ times pause, hvor der serveres kaffe/te og sandwich.

Førstehjælp
ved Lisbeth Matzen

Gennemgang af basale førstehjælpsprocedurer ved brug af dukker. Desuden får vi en instruktion i, hvordan vi skal forholde os, hvis en person får hjertestop.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook den 1. april 2019


Bemærk

  • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
    De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
  • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
  • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.