Aktiviteter i 2023

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2023.


Mandag 27. november 2023 kl. 18-22. Krisecentret

Førstehjælp (obligatorisk kursus)
ved Allan Collins

Der gennemgås følgende på kurset: Førstehjælp ved hjertestop og brug af hjertestarter. 

Der gennemgås endvidere scenarier ved sygdomme, som kan forekomme i hverdagen på krisecentret.

Tovholder: Lene H.

Sidste tilmelding på Facebook 20. november 2023


Bemærk

  • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
    De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
  • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
  • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets forslagskasse på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.