Aktiviteter i 2021

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2021.


Mandag 6. december 2021 kl. 17.30

Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund

Program

17.00 Afgang fra Agervang 5. Vi prøver at samle os i nogle biler
18.00 Ankomst, herefter rundvisning af børnene
18.30 Aftensmad
19.00 Oplæg ved forstanderen, kaffe/kage
20.30 Tak for idag, afhængigt af spørgelyst

Tovholder: Inger B.


Bemærk

  • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
    De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
  • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
  • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.