Aktiviteter i 2023

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2023.


Tirsdag 31. januar 2023 kl. 19. Krisecentret

Når nogen ringer på …

Situationstræning for krisevagter
Via rollespil vil du blive bedre klædt på til at modtage eventuelle nye beboere, som kommer til døren uden forudgående aftale, ligesom du får træning i at modtage og afvikle telefonsamtaler.

Sidste tilmelding på Facebook 24. januar 2023

Tovholder: Anne Lene J.


Mandag 6. februar 2023 kl. 19. Krisecentret

Brandbekæmpelse (obligatorisk kursus)
ved Jeppe Michelsen

Der undervises i brandbekæmpelse, og derefter bliver der rundgang i huset med gennemgang af husets brandbekæmpelsesudstyr.
Der vil være en indlagt pause.

OBS: Kurset er forlænget i forhold til tidligere. Det følger nu retningslinjer gældende for arbejdspladser.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook 30. januar 2023


Onsdag 12. april 2023 kl. 19. Krisecentret

Aktiv lytning, kriseforståelse og konfliktløsning (obligatorisk kursus)
ved psykolog Ditte Marie Møller Nielsen

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i, hvilken situation de er i.

Det vil være relevant for erfarne frivillige at deltage i kurset.

Tovholder: Kirsten B.

Sidste tilmelding på Facebook 5. april 2023


Bemærk

  • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
    De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
  • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
  • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.