Aktiviteter i 2024

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2024.


Tirsdag 21. maj 2024 kl. 18-22. Krisecentret

Førstehjælp (obligatorisk kursus)
ved Allan Collins

Der gennemgås følgende på kurset: Førstehjælp ved hjertestop og brug af hjertestarter.
Der gennemgås endvidere scenarier ved sygdomme, som kan forekomme i hverdagen på krisecentret.
Der bliver indlagt en pause med servering af mad.

Tovholder: Lene H.
Sidste tilmelding 13. maj 2024


Torsdag 6. juni 2024 kl. 19-21. Frivillighedens Hus, Perlegade 50, Sønderborg

Kærlighed, sex og grænser
Foredrag ved Joan Lysholdt

Foredraget belyser, hvorledes sex i et parforhold kan udvikle sig til usikkerhed, angst, tvang , krænkelser og vold.
Emnet er tabubelagt og derfor omgivet af blufærdighed og berøringsangst.

Joan formidler imidlertid emnet på en let og underholdende måde, så alle kan være med.
Hun er uddannet sexolog og socialrådgiver og har lang erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Hun har udgivet bogen “Samtaler om sex og seksualitet” samt udgivet podcasts, artikler m.m.

Emner som seksuelle motiver og behov, forståelse af samtykkeloven, fastholdelse af egne grænser, osv. vil blive omtalt.
Alt i alt er det et foredrag, som giver indsigt og forståelse.

Tovholder: Anne Lene J.

Sidste tilmelding på Facebook 30. maj 2024


6. november 2024 kl. 19-21. Krisecentret

Aktiv lytning, kriseforståelse og konfliktløsning (obligatorisk kursus)
ved psykolog Ditte Marie Møller Nielsen

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i, hvilken situation de er i.

Det vil være meget relevant for erfarne frivillige at deltage i kurset.

Tovholder: Inger B.

Sidste tilmelding på Facebook 30. oktober 2024


Tirsdag 19. november 2024 kl. 19-21. Biblioteket Sønderborg

Filmaften

Vi ser sammen filmen “Vold i kærlighedens navn” fra 2017 og snakker om den efterfølgende.

I fem år har Christina Rosendahl som den første filminstruktør fulgt voldsramte kvinder på krisecentret Danner. Det er blevet et nært indblik i fem forskellige kvinders vej ud af volden i dokumentarfilmen “Vold i kærlighedens navn”. Filmen tegner et portræt af fem kvinder, der alle er forskellige steder i deres liv. Nogle har boet på krisecentret i få måneder. Andre i mere end et år. Tre af kvinderne er flyttet ind sammen med deres børn.

“Mit ønske er, at mennesker, der ikke selv er ramt af vold, kan genkende nogle af de mekanismer af magt, kvinderne taler om i filmen. For magt findes i enhver relation, vi er ofte bare ikke så bevidste om det. Jeg har arbejdet målrettet med, at kvinderne ikke er en flok ’eksotiske kvindedyr‘, som vi kan gå hen og studere. Derimod vil man som publikum opdage, at de i mange tilfælde kan minde om én selv,“ siger instruktøren.

Tovholder: Inger B.

Sidste tilmelding på Facebook 12. november 2024


Bemærk

  • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
    De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
  • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook, hvis du bliver forhindret.
  • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets forslagskasse på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.