Aktiviteter i 2022

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2022.


Torsdag 29. september 2022 kl. 18-22 på Krisecentret

Kursus i førstehjælp (obligatorisk kursus)

ved Jeppe Michelsen

Der undervises i behandling af hjertestop, teoretisk og via øvelser, samt i brug af hjertestoptræner.

OBS: Kurset er forlænget i forhold til tidligere. Det følger nu retningslinjer gældende for arbejdspladser.
Der bliver indlagt en pause med servering af mad.

Tovholder:  Anne Lene J.

Sidste tilmelding på Facebook 22. september 2022


Torsdag 13. oktober 2022 kl. 19-21 på Krisecentret

Aktiv lytning, kriseforståelse og konfliktløsning (obligatorisk kursus)
ved psykolog Ditte Marie Møller Nielsen

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i, hvilken situation de er i.

Det vil være relevant for erfarne frivillige at deltage i kurset.

Tovholder: Lise T.

Sidste tilmelding på Facebook 6. oktober 2022


Lørdag 29. oktober 2022 kl. 9-15 på Folkehjemmet i Aabenraa

Krisecenter i Syd Temadagen

Hvordan kan vi støtte psykiske sårbare kvinder på krisecenter?

Ud over at være i krise, når man kommer på et krisecenter, kender nogle af kvinderne også til at være psykisk sårbare og kan derfor have behov for ekstra støtte i en periode. Som frivillig kan det være svært at vide, hvad den psykiske sårbarhed indebærer for den enkelte, og hvordan man bedst mulig støtter i hverdagen.

Med udgangspunkt i ovenstående vil konsulent Lene Paulsen fra Regionens Psykiatriske Informationscenter (PsykInfo) fortælle om, hvilke udfordringer der kan være og hvilken hjælp, der kan være god, hvis man har angst, personlighedsforstyrrelse, ADHD/ADD eller en depression. Desuden deltager EN AF OS ambassadør Rosemarie B. Vejgaard med sin personlige beretning om at have psykisk sårbarhed tæt inde på livet og erfaring med at få støtte på krisecenter.
Rosemarie og Lene håber på en masse spørgsmål og dialog på dagen.

Vi glæder os til at se jer og ønsker os stor opbakning til denne spændende dag.
Bedste hilsner Ulla, Hannelore og Maybritt

Sæt kryds i kalenderen – detaljer vedrørende tilmelding følger senere.


Onsdag 2. november 2022 kl. 19-21.30 på Krisecentret

Tavshedspligt og Kulturforståelse (obligatoriske kurser)

Tavshedspligt ved Jonna Hjeds

Kulturforståelse

ved Nouhal Abdul Rahman og Iman Ali Kayed, Sønderborg Kommunes Integrationsteam

Program

 • Præsentation
 • Handleplanen for negativ social kontrol
  • Æresbegreb
 • Baba og bydelsmødre
  • Kvindehistorie fra det virkelige liv
 • Dialog i plenum
 • Pause
 • Kvindens rolle
  • i hjemmet
  • på arbejdsmarkedet (hjemland/DK)
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i flygtninges sygdomsforståelse
 • Skolegang
 • Børnene – opdragelsestrekant og forventninger
 • Dialog i plenum

Tovholder: Bente J.

Sidste tilmelding på Facebook 26. oktober 2022


Lørdag-søndag 19. og 20. november 2022. Begge dage kl. 9-15. Biblioteket Sønderborg

Resiliens. Hjælp mennesker gennem modgang i livet

ved Ebbe Lavendt, autoriseret psykolog og leder af Center for Positiv Psykologi

Som frivillige møder vi ofte brugere og udsatte mennesker, som har oplevet stor modgang i livet. Når man som frivillig skal hjælpe disse mennesker med at opbygge psykisk og social hårdførhed, er det vigtigt at have viden og værktøjer til at begå sig på feltet.

På dette kursus præsenteres vi for begreberne robusthed og resiliens, som handler om menneskers evne til at overvinde belastninger og risikofaktorer i livet. Kurset giver en grundig indføring i begreberne og præsenterer værktøjer fra positivpsykologien, som vi kan tage i brug, når vi skal hjælpe kvinderne med at håndtere modgang og opbygge psykisk og social hårdførhed.

Kurset er tildelt os fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, se mere her

Tovholder: Anne Lene J.


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.