Aktiviteter

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2020.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget


1. halvår 2020

Onsdag den 22. april 2020 kl. 19.00

Kulturforståelse (obligatorisk kursus)
ved Mette Rosenkvist, Sønderborg Kommune

På denne temaaften med overskriften “Kulturforståelse” vil der være introduktion til:

 • Målgruppen af de etniske grupper der aktuelt er flest af.
 • Familiemønstre – hvordan er vores familiemønster kontra andre etniske gruppers, herunder fokus på opdragelsesmønstre.
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i andre etniske gruppers sygdomsforståelse, kan vi så forstå deres måde at reagere og agere på, når de kommer på krisecenter?
 • Hvilke egenskaber skal vi som frivillige besidde for at arbejde med disse grupper?

Alle temaer vil blive berørt ud fra et fokus på:

 • Hvad er det, vi som frivillige ser og oplever?
 • Hvordan taler vi om det internt?
 • Hvordan italesætter vi det, vi ser og hører?

Tovholder: Bente J.
Sidste tilmelding på Facebook den 15. april 2020


Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 17.30 

Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund

Vi starter med aftensmad på Julemærkehjemmet.
Herefter får vi en rundvisning og senere oplæg om Julemærkehjemmets arbejde.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook den 5. maj 2020


Fredag den 5. juni 2020

Grundlovsdag med Kvindeparaplyen

Sønderborg Slot

Program følger senere


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.