Aktiviteter i 2022

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2022.


Mandag 30. maj 2022 kl. 19. Agervang 5

Kulturforståelse (obligatorisk kursus)

ved Nouhal Abdul Rahman og Iman Ali Kayed, Sønderborg Kommunes Integrationsteam

Program

 • Præsentation
 • Handleplanen for negativ social kontrol
  • Æresbegreb
 • Baba og bydelsmødre
  • Kvindehistorie fra det virkelig liv
 • Dialog i plenum
 • Pause
 • Kvinders rolle
  • Hjemmet
  • Arbejdsmarkedet (hjemland/DK)
  • Skolegang
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i flygtninges sygdomsforståelse
 • Børnene – opdragelsestrekant og forventninger
 • Dialog i plenum

Tovholder: Bente J.


Torsdag 9. juni 2022 kl. 17.30. Restauran Bella Italia, Lille Rådhusgade 33, Sønderborg

Revyaften med spisning

Vi starter kl. 17.30 med at spise sammen på Bella Italia, og derefter følges vi ad til revyen, hvor der er reserveret pladser, så vi kan sidde sammen.
Vi håber, at vi bliver mange, der får en festlig aften sammen.

Tovholder: Anne Lene Jessen, mail: al.jessen@dadlnet.dk, tlf.: 2128 2417


Lørdag-søndag 19. og 20 november 2022. Begge dage kl. 9-15. Biblioteket Sønderborg

Resiliens. Hjælp mennesker gennem modgang i livet

ved Ebbe Lavendt, autoriseret psykolog og leder af Center for Positiv Psykologi

Som frivillige møder vi ofte brugere og udsatte mennesker, som har oplevet stor modgang i livet. Når man som frivillig skal hjælpe disse mennesker med at opbygge psykisk og social hårdførhed, er det vigtigt at have viden og værktøjer til at begå sig på feltet.

På dette kursus præsenteres vi for begreberne robusthed og resiliens, som handler om menneskers evne til at overvinde belastninger og risikofaktorer i livet. Kurset giver en grundig indføring i begreberne og præsenterer værktøjer fra positivpsykologien, som vi kan tage i brug, når vi skal hjælpe kvinderne med at håndtere modgang og opbygge psykisk og social hårdførhed.

Kurset er tildelt os fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, se mere her

Tovholder: Anne Lene J.


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.