Aktiviteter

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Alle årets arrangementer kan ses på Kalender 2018.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget

 

1. halvår 2019

Herunder er datoer for kommende aktiviteter.


Onsdag den 23. januar 2019

Kulturforståelse (obligatorisk kursus)
ved Lene Sloth, familiekonsulent ved Integrationscentret, Sønderborg Kommune.

På denne temaaften med overskriften “Kulturforståelse” vil der være introduktion til:

 • Målgruppen af de flygtninge der aktuelt er flest af.
 • Familiemønstre – hvordan er vores familiemønster kontra flygtningenes, herunder fokus på opdragelsesmønstre.
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i flygtningenes sygdomsforståelse, kan vi så forstå deres måde at reagere og agere på, når de kommer på krisecenter?
 • Hvilke egenskaber skal vi som frivillige besidde for at arbejde med denne gruppe?

Alle temaer vil blive berørt ud fra et fokus på:

 • Hvad er det, vi som frivillige ser og oplever?
 • Hvordan taler vi om det internt?
 • Hvordan italesætter vi det, vi ser og hører?

Tovholder: Bente J.
Sidste tilmelding på Facebook den 16. januar 2019


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.

Udslusningsgruppen
Skal du have nye møbler eller lignende, og de ”gamle” stadig er i brugbar stand, vil Udslusningsgruppen meget gerne modtage effekterne til vores lager, så vi kan glæde vores beboere, når de skal ”starte på en frisk”.