Aktiviteter i 2021

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2021.


Onsdag 2. juni 2021 kl. 19

Brandbekæmpelse
ved Jan Petersen, Brand & Redning, Sønderborg Kommune

Gennemgang med udgangspunkt i Krisecentret:

  • Brandrisiko
  • Brandbekæmpelsesudstyr
  • Procedurer og adfærd ved brand.

Tovholder: Kirsten B.


Mandag 14. juni 2021 kl. 18

Tavshedspligt og Førstehjælp (obligatoriske kurser)

Tavshedspligt
ved Jonna Hjeds

Gennemgang af reglerne for tavshedspligt.

Herefter holdes ½ times pause, hvor der serveres kaffe/the og sandwich.

Førstehjælp
ved Lisbeth Matzen

Gennemgang af basale førstehjælpsprocedurer ved brug af dukker. Desuden får vi en instruktion i, hvordan vi skal forholde os, hvis en person får hjertestop.

Til erfarne krisemedarbejdere: Overvej om du har brug for/kunne have glæde af at få genopfrisket kurset i førstehjælp.

Tovholder: Anne Lene J.


12. oktober 2021 kl. 19 på Krisecentret

Aktiv lytning, kriseforståelse og konfliktløsning (obligatorisk kursus)
ved psykolog Ditte Marie Møller Nielsen

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i den situation, de er i.

Det vil være meget relevant for erfarne frivillige at deltage i kurset.

Tovholder: Lise T.


Bemærk

  • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
    De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
  • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
  • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.