Aktiviteter i 2023

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2023.


Torsdag 14. august 2023 kl. 18-22 på Krisecentret

Kursus i førstehjælp (obligatorisk kursus)
ved Jeppe Michelsen

Der undervises i behandling af hjertestop, teoretisk og via øvelser, samt i brug af hjertestoptræner.

Der bliver indlagt en pause med servering af mad.

Tovholder:  Lene H.

Sidste tilmelding på Facebook 7. august 2023


Mandag 26. september 2023 kl. 18. Krisecentret

Brandbekæmpelse (obligatorisk kursus)
ved Jeppe Michelsen

Der undervises i brandbekæmpelse, og derefter bliver der rundgang i huset med gennemgang af husets brandbekæmpelsesudstyr.

Der vil være en indlagt pause.

Tovholder: Lene H.

Sidste tilmelding på Facebook 19. september 2023


Lørdag 7. oktober 2023, heldagskursus, tidpunkter følger senere. Biblioteket, Sønderborg

Lokalt kursus fra CFSA, Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Underviser Ebbe Lavendt

Håb og motivation. Hjælp mennesker med at få mere mod på livet
Hvordan udvikler vi som mennesker et lyst syn på fremtiden og mobiliserer kræfter til at forfølge vores håb? På dette kursus præsenteres viden og værktøjer fra positiv psykologi, som I kan bruge i jeres arbejde med at hjælpe udsatte mennesker med at udvikle håb og give dem mod til at handle.

Når man som frivillig møder brugere og udsatte mennesker, som har mistet modet, vil man naturligvis gerne hjælpe dem. Men hvordan giver man mennesker håb og motiverer dem til at handle anderledes? Det er en krævende hjælpeopgave, som forudsætter, at frivillige har den rigtige viden og de relevante værktøjer til at begå sig på feltet.

Dette kursus præsenterer viden om håb og positiv motivation, som handler om menneskers syn på fremtiden og deres gåpåmod. Kurset giver en grundig indføring i begreberne samt værktøjer til at udvikle håb og motivation hos mennesker, der har mistet modet. På kurset afsættes tid til at øve og træne brugen af værktøjerne, og deltagerne diskuterer erfaringer og eksempler fra deres eget frivillige sociale arbejde.


Mandag 30. oktober 2023 kl. 19. Krisecentret

Aktiv lytning, kriseforståelse og konfliktløsning (obligatorisk kursus)
ved psykolog Ditte Marie Møller Nielsen

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i, hvilken situation de er i.

Det vil være relevant for erfarne frivillige at deltage i kurset.

Tovholder: Inger B.

Sidste tilmelding på Facebook 23. oktober 2023


Bemærk

  • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
    De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
  • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
  • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets forslagskasse på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.