Aktiviteter

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Alle årets arrangementer kan ses på Kalender 2019.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget

 

1. halvår 2019

Herunder er datoer for kommende aktiviteter.


Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.00

Kulturforståelse (obligatorisk kursus)
ved Lene Sloth, familiekonsulent ved Integrationscentret, Sønderborg Kommune.

På denne temaaften med overskriften “Kulturforståelse” vil der være introduktion til:

 • Målgruppen af de flygtninge der aktuelt er flest af.
 • Familiemønstre – hvordan er vores familiemønster kontra flygtningenes, herunder fokus på opdragelsesmønstre.
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i flygtningenes sygdomsforståelse, kan vi så forstå deres måde at reagere og agere på, når de kommer på krisecenter?
 • Hvilke egenskaber skal vi som frivillige besidde for at arbejde med denne gruppe?

Alle temaer vil blive berørt ud fra et fokus på:

 • Hvad er det, vi som frivillige ser og oplever?
 • Hvordan taler vi om det internt?
 • Hvordan italesætter vi det, vi ser og hører?

Tovholder: Bente J.
Sidste tilmelding på Facebook den 16. januar 2019


Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00

Visitation af kvinder med psykiske diagnoser (oplæg og debat)
ved Malene Heise Tramm, afdelingsleder for Socialpsykiatrien, Sønderborg Kommune

Mødet har til hensigt at vejlede om visitation af kvinder med psykiske diagnoser.
Hvad skal man lægge mærke til? Hvordan reagerer man bedst? Hvad gør man, når man er i tvivl?

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook den 11. februar 2019


Torsdag den 28. februar 2019 kl. 18.30

Politiaften (oplæg og debat)

Vi starter med et let måltid.

Derefter er der et oplæg med en repræsentant fra Politiet, og senere vil der være lejlighed at stille spørgsmål.
De emner, der vil blive berørt er: Kærestevold, tilhold, kriterier for at få overfaldsalarm og videoafhøring af børn.

Tovholder: Bente J.
Sidste tilmelding på Facebook den 21. februar 2019


Mandag den 8. april 2019 kl. 18.00

Tavshedspligt og Førstehjælp (obligatoriske kurser)

Tavshedspligt
Gennemgang af regler ved Jonna Hjeds

Herefter holdes ½ times pause, hvor der serveres kaffe/the og sandwiches.

Førstehjælp
ved Lisbeth Matzen

Gennemgang af basale førstehjælpsprocedurer ved brug af dukker. Desuden får vi en instruktion i, hvordan vi skal forholde os, hvis en person får hjertestop.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook den 1. april 2019


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.

Udslusningsgruppen
Skal du have nye møbler eller lignende, og de ”gamle” stadig er i brugbar stand, vil Udslusningsgruppen meget gerne modtage effekterne til vores lager, så vi kan glæde vores beboere, når de skal ”starte på en frisk”.