Aktiviteter

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Oversigt over årets arrangementer kan ses på Kalender 2020.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget


1. halvår 2020

 

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 18.30

Politiaften

Vi starter med et let måltid.

Derefter er der oplæg ved politiassistent Anette Lærke og advokat Vivi Muurholm.
De emner, der vil blive berørt er: Psykisk, økonomisk og digital vold og skilsmisse.

Der vil blive serveret kaffe/te og kage på et passende tidspunkt.

Tovholder: Bente J.
Sidste tilmelding på Facebook den 19. februar 2020


Onsdag 11. marts 2020 kl. 19.00

Generalforsamling i foreningen Sønderborg Kvinde- & Krisecenter


Tirsdag den 18. marts 2020 kl. 19.00

Aktiv lytning og kriseforståelse (obligatorisk kursus)
ved psykolog Klaus Nybjerg

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i den situation, de er i.

Tovholder: Lise T.
Sidste tilmelding på Facebook 11. marts 2020


Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 18.30

Tavshedspligt + Førstehjælp/hjertestarter (obligatoriske kurser)

Tavshedspligt
Gennemgang af regler ved Jonna Hjeds
Herefter holdes ½ times pause, hvor der serveres kaffe/the og sandwich.

Førstehjælp
ved Lisbeth Matzen
Gennemgang af basale førstehjælpsprocedurer ved brug af dukker. Desuden får vi en instruktion i, hvordan vi skal forholde os, hvis en person får hjertestop.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook den 24. marts 2020


Onsdag den 22. april 2020 kl. 19.00

Kulturforståelse (obligatorisk kursus)
ved Mette Rosenkvist, Sønderborg Kommune

På denne temaaften med overskriften “Kulturforståelse” vil der være introduktion til:

 • Målgruppen af de etniske grupper der aktuelt er flest af.
 • Familiemønstre – hvordan er vores familiemønster kontra andre etniske gruppers, herunder fokus på opdragelsesmønstre.
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i andre etniske gruppers sygdomsforståelse, kan vi så forstå deres måde at reagere og agere på, når de kommer på krisecenter?
 • Hvilke egenskaber skal vi som frivillige besidde for at arbejde med disse grupper?

Alle temaer vil blive berørt ud fra et fokus på:

 • Hvad er det, vi som frivillige ser og oplever?
 • Hvordan taler vi om det internt?
 • Hvordan italesætter vi det, vi ser og hører?

Tovholder: Bente J.
Sidste tilmelding på Facebook den 15. april 2020


Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 17.30 

Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund

Vi starter med aftensmad på Julemærkehjemmet.
Herefter får vi en rundvisning og senere oplæg om Julemærkehjemmets arbejde.

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook den 5. maj 2020


Fredag den 5. juni 2020

Grundlovsdag med Kvindeparaplyen

Sønderborg Slot

Program følger senere


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.