Aktiviteter

Aktiviteterne bliver annonceret på Facebook som begivenheder ca. 1 måned før, de finder sted.
Hold dig venligst selv ajour om tid og sted, og meld dig til via Facebook.

Alle årets arrangementer kan ses på Kalender 2019.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget


2. halvår 2019

Herunder er datoer for kommende aktiviteter


Onsdag den 4. september 2019 kl. 19.00

Kulturforståelse (obligatorisk kursus)
ved (kommer senere)

På denne temaaften med overskriften “Kulturforståelse” vil der være introduktion til:

 • Målgruppen af de flygtninge der aktuelt er flest af.
 • Familiemønstre – hvordan er vores familiemønster kontra flygtningenes, herunder fokus på opdragelsesmønstre.
 • Sygdomsforståelse – med udgangspunkt i flygtningenes sygdomsforståelse, kan vi så forstå deres måde at reagere og agere på, når de kommer på krisecenter?
 • Hvilke egenskaber skal vi som frivillige besidde for at arbejde med denne gruppe?

Alle temaer vil blive berørt ud fra et fokus på:

 • Hvad er det, vi som frivillige ser og oplever?
 • Hvordan taler vi om det internt?
 • Hvordan italesætter vi det, vi ser og hører?

Tovholder: Bente J.
Sidste tilmelding på Facebook den 28. august 2019


Lørdag den 28. september 2019

Udflugt

Udflugtsmål og program følger senere

Tovholder: Anne Lene J.
Sidste tilmelding på Facebook den 21. september 2019 


Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 18

Brandbekæmpelse (obligatorisk kursus)
ved Jan Petersen, Brand & Redning, Sønderborg Kommune

Gennemgang med udgangspunkt i Krisecentret:

 • Brandrisiko
 • Brandbekæmpelsesudstyr
 • Procedurer og adfærd ved brand.

Tovholder: Kirsten B.
Sidste tilmelding på Facebook den 14. oktober 2019


Lørdag den 26. oktober 2019.

Heldagsseminar i Aabenraa sammen med Aabenraa og Haderslev krisecentre.

Indkaldelse og program kommer fra kontoret.


Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19

Aktiv lytning og kriseforståelse (obligatorisk kursus)
ved psykolog Klaus Nybjerg

Som frivillig bliver du klædt på til at tage samtalen med aktuelle og potentielle nye beboere og at sætte dig ind i den situation, de er i.

Tovholder: Lise T.
Sidste tilmelding på Facebook den 5. november 2018
.


Tirsdag den 23. november 2019

Grænser, magt og afmagt i det frivillige omsorgsarbejde (heldagskursus)
ved Conny Hjelm, Center for Diakoni og Ledelse

Magt og afmagt er følgesvende, når vi som frivillige møder, hjælper og drager omsorg for udsatte og mennesker, som har det svært. Det medmenneskelige møde foregår i en gråzone og der findes ingen tjekliste, der fortæller hvad der er rigtigt eller forkert at gøre. Mennesker og situationer er forskellige og de forandrer sig hele tiden.

På dette kursus undersøger vi den medmenneskelige hjælperrolle i det frivillige sociale arbejde. Herunder hvordan livsanskuelser og menneskesyn indgår i vores opfattelse og forståelse af hjælperrollen.

På kurset udfordrer du dig selv og bliver klogere på, hvilken type hjælp du som frivillig kan og bør give.

Program og øvrige detaljer følger.


Bemærk

 • Alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser (Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning, Brandøvelse og Kulturforståelse).
  De erfarne frivillige, der vil genopfriske kurserne, er også meget velkomne.
 • Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om at melde fra på Facebook inden sidste tilmeldingsdato, hvis du bliver forhindret.
 • Vi gør opmærksom på kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, arrangementer, eller behandling af problematikker.