2023 Generalforsamling

Til medlemmer af af Kvindeforeningen

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kvindeforeningen onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00.
Dagsorden samt forslag til ændring af vedtægter på nedenstående links.

Generalforsamlingen finder sted i Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, Agervang 5, Sønderborg.

Tilmelding: Senest den 15. marts 2023 på Facebook eller til kontoret på telefon 7442 0528.

Husk at indbetale kontingent inden generalforsamlingen, det er en forudsætning for at deltage. Opkrævning følger snarest.

Indkaldelse til generalforsamling for SKKC 2023

Forslag til ændring af vedtægter SKKC 2023