2024 Generalforsamling

Til medlemmer af af Kvindeforeningen

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kvindeforeningen torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00.
Dagsorden på nedenstående links.

Generalforsamlingen finder sted i Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, Agervang 5, Sønderborg.

Tilmelding: Senest den 14. marts 2024 på Facebook eller til kontoret på telefon 7442 0528.

Husk at indbetale kontingent inden generalforsamlingen, det er en forudsætning for at deltage. Opkrævning følger snarest.

Indkaldelse til generalforsamling 2024