Bestyrelsens årsberetning 2017

Det forgangne år har budt på spændende og mangesidige udfordringer.

Det store ombygningsprojekt med støtte fra Den A.P. Møllerske Støtte­fond og Sønderborg Kommune blev afsluttet, og vi flyttede tilbage i huset igen i begyndelsen af marts måned. Vi har nu et gennemrenoveret, funktionelt, sikkert og æstetisk hus og en dejlig gårdhave som en vigtig ramme i forbindelse med skærmning af voldsramte kvinder med eventuelle medfølgende børn.

Indvielsen af KKC efter renove­ringen blev holdt en dejlig sommerdag, den 8. juni 2017, i vores smukke gårdhave med deltagelse af alle involverede i byggeriet samt ansatte, frivillige vagter, repræsentanter fra Sønderborg Kommune og andre inviterede gæster.

Vores skønne rammer giver tryghed, sikkerhed og ro for de voldsramte, hvilket er en nødvendighed, for at et kriseforløb kan vendes til noget positivt. Kvinderne kommer med en negativ fortælling om sig selv, og denne skal vendes til en mere positiv fortælling. Husets rammer kan sammen med de ansatte og frivilliges gode arbejde støtte op om dette projekt. Tak for en fantastisk arbejdsindsats i 2017.

Vi vil gerne rette en stor tak til foreninger, fonde og Sønderborg Kommune, der gør det muligt at opretholde vores fantastiske rammer som base for voldsramte kvinder i krisebearbejdelse.

I løbet af foråret gik vores nye hjemmeside i luften. Det nye logo lægger op til enkelhed, og det er også KKC’s ønske for hjemmesiden. Vi er meget tilfredse med og stolte af hjemmesiden, som har et enkelt design og en let anvendelig struktur. Hjemmesiden er skabt ved hjælp af en række frivilliges gode kompe­tencer.

På personalefronten skete der også forandringer. KKC’s mangeårige karismatiske leder, Ruth Malle, fratrådte efter 26 års virke på KKC.
1. juli kunne vi så sige velkommen til den nye leder, Karina Lüthje, der er uddannet socialråd­giver og har ledelsesviden og -erfaring.
I forbindelse med lederskiftet på KKC var socialtilsynet på besøg. Målet var at lære Karina Lüthje at kende som centerleder, og tilsynet blev oplevet positivt.

Yderligere personaleafgang er sket på grund af pensionering og udløb af ansættelsesperiode. Der er ansat en rengøringsassistent på deltid, og en socialrådgiverstilling er slået op til besættelse i foråret, idet der hele tiden politisk og lovgivningsmæssigt stilles nye krav til kvindekrisecentre.

På landsplan oplevede vi, at LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre) blev reetableret efter sidste års mistillidsvotum til LOKK’s bestyrelse i forbindelse med budgettet. En ny bestyrelse er dannet, og vi ser nu frem til at få en stærk organisation, der kan markere sig såvel politisk som i medierne med relevante problemstillinger for de voldsramte kvinder.
2016 blev året med mange afvisninger. Dette medførte over året 2017 en diskussion om ændring af målgruppen, så den bliver bredere. Ved nu at modtage kvinder udsat for vold i nære relationer kan vi rumme kvinder i forhold og i forskellige aldersgrupper, og kvinder, der har været udsat for kærestevold og æresrelateret vold. Diskussionen er foregået mellem den nye ledelse, Sønderborg Kommune og bestyrelsen. Der er derfor en vedtægtsændring til afstemning på Generalforsamlingen den 15. marts 2018.

I forbindelse med ombygningen blev der en påbegyndt en opgradering af it-området. Vi har nu et elektronisk vagtplansystem, et elektronisk system til undervisning, elektronisk mødeannoncering og -tilmelding samt pc i bestyrelsen. Der er dog fortsat udfordringer.

Samtidig er vi nu synlige på ­Facebook, hvor vi blandt andet annoncerer introduktionsmøder for nye frivillige krisevagter og orienterer om KKC’s arbejde.

Disse tiltag har gjort specielt planlægning vedrørende vagter samt indkaldelse til møder mindre tidsrøvende. Vi kan derfor rette opmærksomheden ekstra på vores kerneydelse: At støtte, rådgive og give omsorg til voldsramte kvinder og deres børn.

På bestyrelsens vegne

Janne Rasmussen
Formand

Ulla Rath
Næstformand