Bestyrelsens årsberetning 2022

Aflagt på generalforsamlingen onsdag den 22. marts 2023

I 2022 fortsatte bestyrelsen på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter sin strategi om synlighed og højt fagligt niveau hos bestyrelse, ledelse, fagpersonalet og alle vores frivillige.

I det daglige arbejde på Krisecentret betød det, at der blev sat gang i rigtig mange tiltag i løbet af året.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen sidste år med Sanne som formand, Gerda som næstformand og Solvejg som referent.

Strategi – arbejdsgrupper

På et strategiseminar i slutningen af 2021 nedsatte bestyrelsen syv arbejdsgrupper, som skal arbejde med følgende temaer:

  • Frivillige
  • Børn
  • IT
  • Fonde
  • Efterværn
  • Kompetenceudvikling
  • Ambulante samtaler/rådgivning.

Grupperne IT, Fonde, Frivillige, og Børn er påbegyndt i løbet af 2022.

Udslusningsgruppen har været på pause i 2022, og i stedet er iværksat tiltag til, at Efterværnsgruppen kan komme op at køre.

Efterværnsgruppen har afsluttet deres beskrivelse af kommissorium, og den praktiske del er påbegyndt i 2023.

I januar 2022 påbegyndte medlemmer fra bestyrelsen, personalet og frivillige i fællesskab arbejdet i grupperne IT, og Fonde.
I løbet af året er disse grupper kommet rigtig godt i gang.

Belægningsprocent

Belægningsprocenten i 2022 har i gennemsnittet været højere end året før. Dette skyldes nok, at Corona har været for nedadgående, og voldsramte kvinder igen har haft mere mulighed for at forlade deres hjem. Vi er glade for at kunne tilbyde så mange kvinder som muligt beskyttelse under trygge rammer i Sønderborg Kvinde- & Krisecenter og yde hjælp til mange familier.

Krisecentrets økonomi

Der har været forhandlinger med kommunen med hensyn til driftsaftalen. Vi havde håbet på et ekstra tilskud, men vi har som alle andre i kommunen fået oplyst, at der skal spares. Den nye driftsaftale skal bekræftes af politikerne.

Vi havde besøg af byrådspolitikere på centret 8. december 2022, hvor vi fik lejlighed til at præsentere krisecenteret og påbegyndte en dialog om samarbejdet med kommunen

Administration

I januar fik Centret gode karakterer på de fleste parametre ved et uanmeldt tilsyn. Tilsynet gav mindre gode karakterer til parametrene Uddannelse og beskæftigelse samt Selvstændighed og relationer. Hvilket er det samme som tidligere. Tilsynsrapporten bliver lagt ud på hjemmesiden.

Det må forventes, at Krisecenteret skal overgå til eget it-system og der er igangsat undersøgelse af muligheder, da vi som selvstændig institution ikke kan være en del af kommunens it-system.

Der er i løbet af 2022 udarbejdet en ny håndbog om databeskyttelse, forpligtelser generelt ift. GPDR-lovgivning og arkiveringsforpligtelser.

Ny rygepolitik

Bestyrelsen besluttede at indføre totalt rygeforbud på Sønderborg Kvinde & Krisecenter fra 1. oktober 2022.

Rygeforbuddet gælder for både ansatte og frivillige i Krisecentret. Dermed efterlever vi Sønderborg Kommunes gældende rygepolitik om røgfri arbejdstid, det vil sige for ansatte gælder rygeforbuddet også, når man er til møder, kurser og lignende ude af huset.

Krisecentret er beboernes hjem, mens de opholder sig hos os. Derfor har de fortsat lov til at ryge i gårdhaven ved de faste rygestationer, der har børnesikrede askebægre. De relevante afsnit i ”Personalepolitik for medarbejdere” og ”Håndbog for Frivillige Krisevagter” er opdateret.

Personale

Vi gik fra at have ekstern bogholder til intern bogholder, det har blandt andet givet os mere flow i huset samt flere fondsmidler, da vi nu kontinuerligt søger fonde.

Efter gensidig aftale fratrådte én af de fastansatte i efteråret.

Ved en kommende ansættelse vil der blive taget højde for at få en god faglig fordeling i personalegruppen, så vi fortsat kan holde den faglige fane højt på Krisecentret.

Tre personaler deltog i Face IT-uddannelsen som er doneret til region Syddanmarks krisecentre af Ole Kirk fonden – Face IT er en uddannelse i, at børnene på krisecentrene får et ensrettet tilbud uanset hvilket krisecenter i Syddanmark de opholder sig på. Eller hvis de skal flytte imellem flere krisecentre, så er der noget genkendeligt i børnetilbuddet.

Bilag Face IT

PR og rekruttering af nye frivillige

PR-gruppen har lavet rekrutteringsstrategi, og der har været afholdt to informationsmøder i 2022, hvor vi har rekrutteret 32-34 nye frivillige – ud over dem vi har rekrutteret løbende igennem året. Det har givet de forskellige frivilliggrupper løbende oplæringsforløb for nye frivillige og huset mange nye frivillige kolleger. Det er en klar forudsætning for driften af Krisecentret, at vi kan rekruttere og fastholde frivillige til at varetage de mere end 1.000 vagter, det er nødvendigt at besætte.

Uddannelse og arrangementer for frivillige

Kompetenceudvalget arrangerede blandt andet en heldagstur til Ærø for medlemmer i Kvindeforeningen, samt en tur i byen med middag på Bella Italia og se Sønderborg Revyen.

Mere detaljerede informationer giver Kompetencegruppen selv om et øjeblik.

Nye tv i Krisecentret

På generalforsamlingen sidste år blev der udtrykt ønske om bedre tv-forhold for de frivillige. Der er indkøbt et nyt 55-tommers tv til mødelokalet i stueetagen og et 43-tommers til vagtværelset på 1. sal. De er installeret med en Stofa tv-pakke, der indeholder både danske, norske, svenske og tyske tv-kanaler. Der er ligeledes indkøbt nye dyner, puder og en varmemadras.

Kvindeparaplyen

Krisecentret var i løbet af året også med i en del arrangementer i Sønderborg, der arrangeres af Kvindeparaplyen, der består af Krisecentret og de lokale afdelinger af kvindeorganisationer i Sønderborg.

8. marts deltog Krisecentret aktivt med en stand og et oplæg på Kvindernes Internationale Kampdag og kunne fortælle deltagerne om det daglige arbejde her i huset. Overskuddet fra dette arrangement doneres af Kvindekomiteen til Krisecentret.

Grundlovsfejringen ved Kvindernes Eg den 5. juni, hvor Krisecentret traditionelt deltager, blev aflyst sidste år, da dagen faldt på en søndag i pinsen.

Til gengæld var Krisecentret en del af Kulturnat 2022 den 19. august. Krisecentret, Soroptimisterne, Zonta og Lions Als havde en fælles stand på havnefronten, og Krisecentret var repræsenteret af en del frivillige og medlemmer af vores bestyrelse.

Ligeledes var vi repræsenteret på Orange dage i november sidste år.

Støtteforening

Sammen med de lokale kvindeforeninger forsøger vi at etablere en ny støtteforening for Krisecentret, der skal have det formål at søge midler til centret. Foreningen vil blive en selvstændig forening med et tæt samarbejde med foreningen bag krisecenteret. På denne måde håber vi på at kunne få endnu større opmærksomhed på vores arbejde her i huset og dermed skaffe både medlemmer og fonds- og andre midler til gavn for de voldsramte kvinder, der søger ly i Krisecentret.

Donationer

Fonds-gruppen har udarbejdet en liste med mulige fonde. Gruppen har i 2022 været i gang med at søge til en del projekter

Socialstyrelsen gav en donation på 64.000 kr. som bl.a. gik til en ferietur til Blåvand, hvor beboerne og personale boede i hytter på Hvidbjerg strandcamping. Det var fem ret skønne dage i juni 2022 til stor glæde for daværende familier i huset.

Vi har været til fondsoverrækkelse i Sydbank og fik 25.000 kr. i tilskud til to el-ladcykler, ved Albanifonden og fik 50.000 kr. til et Active floor.
Og ved Kvindekomiteen og fik 15.000 kr.

Der blev afholdt jul på Krisecenteret med mange fine gaver, som blev doneret af flere forskellige foreninger, fonde og virksomheder.

Efter coronapausen kunne vi igen afholde 12/12 med stor opbakning og en helt fantastisk stemning hele dagen.

Det er en fornøjelse at se, hvordan det gang på gang lykkes for vores mange frivillige i et fælles løft at få vagterne til at fungere.

Det skal I have særlig TAK for. På hver jeres måde bidrager I med tid, ressourcer og overskud til det vidtspændende frivillige arbejde på Krisecentret. Om det er vagter aften, nat, og i weekender eller arbejde i de særlige grupper. Alle mulige tiltag kan kun lykkes med den helt særlige ånd, der hersker i en organisation, der bæres af så mange frivillige kræfter.

Også en stor tak til alle, der på forskellige måder har bidraget til krisecenteret gennem donationer, gaver og andet hjælp.

Uanset om du er en erfaren frivillig eller helt ny, fastansat personale eller leder eller en del af bestyrelsen, har du igen i 2022 bidraget til de store opgaver, vi får udført ved at løfte i flok.

Det er så flot et stykke arbejde, I hver især bidrager med.

TAK

På bestyrelsens vegne

Sanne Vahlun
Bestyrelsesformand