Årsberetning for Kompetenceudvalget 2017

På Generalforsamlingen i marts 2017 blev et kommissorium vedrørende den daværende Etikgruppe forelagt, hvori det blev foreslået, at udvalgets navn blev ændret til Kompetenceudvalget. Dette blev vedtaget.

Udvalget har for tiden fem medlemmer, et medlem er faldet fra, og et er kommet til. Vi vil gerne være flere, der er opgaver nok. Der er afholdt 10 møder.

Obligatoriske kurser for krisevagter

Brandøvelse hos Brand & Redning er afholdt to gange som planlagt.

Tavshedspligt ved advokat Jonna Hjeds og førstehjælp ved Tim Henriksen er afholdt én gang. Et andet kursus blev aflyst på grund af for få tilmeldte.
Undervisningen i førstehjælp varetages fremover narkosesygeplejerske Lisbeth Matzen, da Tim Henriksen har ønsket at stoppe.

Aktiv lytning og kriseforståelse ved psykolog Henrik Wengel én gang. Også her måtte et planlagt kursus aflyses på grund af for få tilmeldte.
Undervisning i aktiv lytning overtages af psykolog Eva Krog Pedersen, da Henrik Wengel efter mange års tjeneste ligeledes ønsker at stoppe.

Foredrag

Den 23. marts havde vi besøg af Anne Bovbjerg, som fortalte om sit arbejde med traumatiserede børn. Arrangementet fandt sted på den daværende Sygeplejeskole på Agervang, og vi havde inviteret forskellige andre interessenter: Aabenraa Krisecenter, Socialrådgiverskolen, medarbejdere fra det daværende asylcenter i Sønderborg og Sygeplejeskolen. Der var godt fremmøde, og det var en god aften.

Den 9. maj havde vi Livsglædeaften med Trine Alvilda Jensen i Frivillighedens Hus. Hun fortalte anekdoter om sit liv og fik os til at danse og synge.
Desværre var vi den aften ramt af, at en del tilmeldte ikke mødte op uden at melde afbud. Det er ærgerligt for alle, da der bliver brugt kræfter på at stille stole op til de tilmeldte, og der bliver købt kage og kaffe, som ikke bliver konsumeret.

Den 5. oktober havde vi besøg af Helle Borrowmann og Anne C. Laursen, formand og næstformand i foreningen Spor. De fortalte om Grænseproblematikker i den dysfunktionelle familie. Det var et foredrag med noget at tænke over, og det fandt sted i Frivillighedens Hus.

Den 14. november var der planlagt en workshop ved lektor ved sygeplejeuddannelsen Karen Kjærgård med overskriften: ”Er du nogle gange i tvivl om, hvordan du bør handle i situationer af etisk karakter?” Det måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Udflugt

Den 16. september kørte vi i bus til Bredebro for at besøge Ecco Outlet. Da der havde været  lejlighed til at købe nye sko, kørte vi til Ribe, hvor vi spiste frokost på Quedens Gård. Efter frokost besøgte vi Ribe Domkirke – yderligere byvandring blev opgivet på grund af massiv regn. Derefter fortsatte vi til Vadehavscentret i Vester Vedsted. Her fik vi rundvisning og havde efterfølgende lejlighed til at fordybe os i udstillingerne på egen hånd.

Øvrig aktivitet

Udvalget har arbejdet med ”Håndbog for frivillige krisevagter”, som har været til høring hos vagtgrupperne, kontoret og bestyrelsen. Håndbogen er i øjeblikket til afprøvning hos igangværende føl, hvorefter den vil blive trykt og distribueret til alle frivillige krisevagter.

Udvalget har overtaget opgaven med udarbejdelse af Arrangementskalenderen, som nu er tilgængelig på Krisecentrets hjemmeside sammen med kvartalets Nyhedsbrev under menupunktet ”Aktuelt”.

Desuden har udvalget overtaget opgaven med at arrangere den traditionelle Politiaften.

Fra årsskiftet bliver arrangementer annonceret på Facebook-gruppen Frivillige i Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, hvor man også skal til- og framelde sig. Indtil videre fungerer systemet godt.

Kompetenceudvalget, marts 2018