Årsberetning for Kompetenceudvalget 2020

Beretningen fra kompetenceudvalget for året 2020 bliver kort på grund af Corona-epidemien.

Restriktionerne med forbud mod forsamlinger med højst 10 senere fem personer medførte aflysning af mange planlagte møder.
Af otte planlagte obligatoriske kurser blev kun to gennemført, nemlig Brandbekæmpelse i januar og Kulturforståelse i november.

Flere arrangementer såsom besøg på Julemærkehjemmet, Fjordmark i Kollund i maj og september blev aflyst, ligesom en dag med sociale events på Idrætshøjskolen måtte opgives.

Det lykkedes i september at tage på udflugt til Koldinghus-udstillingen om kongerækken, få frokost i slotskælderen, og se Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Trapholt. 17 frivillige deltog.
Et heldagskursus, delvis sponsoreret af CFSA med emnet: ”Hjælp mennesker i krise. Grundkursus i krisepsykologi” blev afholdt i november med 17 deltagere.

Til hvert af de obligatoriske kurser er der blevet udarbejdet evalueringsskemaer. De bliver taget i brug i 2021 og 2022.

Håndbogen for frivillige krisevagter er blevet opdateret, trykt og lagt på hjemmesiden som pdf- fil.

Vi håber, at de frivillige i 2021 igen kan deltage i centrets tilbud.