Værdier

Guidelines for arbejdet med de kriseramte på Centret.

Ansvarlighed

 • Vi passer på og beskytter voldsramte kvinder og deres børn, os selv og hinanden.
 • Vi respekterer og overholder tavshedspligten.
 • Vi overholder aftaler.
 • Vi har fokus på løbende dygtiggørelse gennem kurser og efteruddannelser.
 • Vi samarbejder med andre krisecentre samt politiet og andre offentlige myndigheder.

Rummelighed

 • Vi rummer voldsramte kvinders og deres børns historier og reaktioner uden at gøre deres problemer til vores.
 • Vi har den tid, voldsramte kvinder og deres børn har brug for.
 • Vi støtter og bakker op om hinanden.

Respekt

 • Vi møder alle lige værdigt.
 • Vi respekterer og accepterer forskelligheder.
 • Vi er ærlige overfor hinanden.
 • Vi står inde for det vi siger og gør.

Humor

 • Ingen humor uden kærlighed.
 • Vi bruger godmodigt drilleri til at lette negative tanker.
 • Vi bruger kærlig humor til at flytte fokus i svære situationer.
 • Der er plads til at “dumme sig”.
 • Vi har plads til glæden midt i krisen.

Indlevelse

 • Vi møder voldsramte kvinder og deres børn i deres virkelighed med aktiv lytning, vi er nærværende og omsorgsfulde.
 • Vi tilbyder trygge rammer til voldsramte kvinder og deres børn.
 • Vi tager udgangspunkt i voldsramte kvinder og deres børn og møder dem med tolerance.

Vision

 • Vi synliggør voldsproblematikken.
 • Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn.
 • Vi yder hjælp til selvhjælp.
 • Vi er opmærksomme på samfundsforandringer – og vi handler!