Voldens følgevirkninger

Vold i nære relationer har en række følgevirkninger, for eksempel sundhedsmæssige (psykisk/fysisk), sociale og juridiske.
Det medfører ofte kontakt til en række instanser:

Statsforvaltningen: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær, osv.

Sundhedsområdet: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, afspænding, osv.

Socialområdet: Økonomisk hjælp, familie-, børne- og ungevejledning, dag- og døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter, osv.

Politi: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold, anmodning om alarm, samtale, råd og vejledning, osv.

Advokat: Statsforvaltning, byret/landsret vedrørende seperation/skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling, osv.

Andet: Faglige organisationer, arbejdsformidling, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister, osv.

Tolk: Til kvinder der ikke kan tale tilstrækkeligt dansk, kan der søges om tolkebistand ved de ovennævnte instanser.