Hjælp til selvhjælp

Som beboere på krisecenter skal I hjælpe jer selv ved at:

  • dele erfaringer
  • støtte hinanden følelsesmæssigt
  • blive bedre i stand til at handle og øve indflydelse på jeres egen situation og på omverdenen.