Årsberetning for Udslusningsgruppen 2019

Udslusningsgruppen består af 6 medlemmer. Vi beskæftiger os med efterværn, kontaktperson til tidligere beboere, der ønsker det, og så holder vi styr på vores lager på Marburg.

I slutningen at juni, begyndelsen af juli havde vi lejet et sommerhus på Rømø, hvor vi havde 2 mødre og 2 børn med den første del, og 1 mor med 2 børn den anden halvdel. Her blev vi belært om, at skal vi have en familie med, skal de som minimum forstå og tale lidt dansk, alt andet bliver for kompliceret.

Vi fik igen i år foræret en uges højskoleophold til en familie. Stor tak herfra. Vi sendte en mor og hendes teenage-piger af sted, og den tilbagemelding, vi fik, trak virkelig vand i øjnene. Det var det bedste, de nogensinde havde oplevet og de havde fået knyttet en masse nye venskabsbånd.

I oktober rykkede vi igen i sommerhus i Vemmingbund for at gøre klar med sponsorgaver, lottogaver m.m. til 12.12. Mange tak for lånet. Heldigvis reducerede vi gaverne med 100, for der kom knapt så mange som tidligere år.

Fremtiden er ikke den lyseste. Vi har kun penge til udgangen af 2020, hvorfor der skal søges påny, noget Centret tager sig af.

Tak til alle sponsorer samt til Henry og Otto, som hjælper os meget.

Udslusningsgruppen