Årsberetning for Udslusningsgruppen 2020

Arbejdet i udslusningsgruppen har i 2020, som for alle andre, været præget af Corona.

I januar lejede vi et sommerhus på Rømø til uge 26, hvor vi ville invitere de af vores beboere (tidligere eller boende), som ikke har ressourcer eller midler til at holde lidt ferie.
Så kom pandemien, og Danmark lukkede ned. Vores møder måtte afholdes via de digitale medier. Spørgsmålet var, hvor længe skulle vi afvente situationen. I slutningen af april besluttede vi at afbestille sommerhuset, hvilket desværre kom til at koste os lidt penge.

I løbet af sommeren blev der afholdt et møde med bestyrelsen og centerleder for at tale om Udslusningsgruppens formål og fremtidige arbejde, specielt blev det diskuteret, om vi stadig skulle bibeholde vores lager. Det meget store arbejde og udgifter stod ikke i forhold til behovet, så det blev besluttet at afvikle lageret med udgangen af 2020.
Det er bestemt ikke noget man bare gør. Det kræver en kæmpe indsats af gruppen med oprydning af et lager, der har eksisteret i mange år. På grund af Coronaen kunne vi ikke afholde loppemarked, så en masse skulle køres væk. Det meste af det resterende blev afhentet af Tandslet Genbrug.

Så skulle Udslusningsgruppens formålsparagraf ændres. Over to dage i et sommerhus i Brunsnæs arbejde vi koncentreret på at udarbejde bl.a. nye pjecer, et kæmpestort arbejde, hvor alt virkelig blev gennemarbejdet.
Hvorfor I endnu ikke har set disse pjecer skyldes, at de først skulle godkendes af bestyrelsen. Dette er nu sket her i januar, så inden længe skulle vi gerne kunne se de nye foldere.

12.12. blev som bekendt aflyst, dermed også vores populære tombola, og dermed ingen indtægt til Udslusningsgruppen.

Fremtiden – ja, den kan ingen spå om, men vi har optimistisk lejet et sommerhus på Rømø igen i uge 26 og håber så på, at vi til den tid alle er vaccinerede, og vi vender tilbage til en nogenlunde almindelig hverdag.

Her i 2021 er der virkelig kommet fokus på Udslusningsgruppen, idet fire familier har ønsket en kontaktperson.

Vores økonomiske midler rækker til 31.7.21, så hvis vores arbejde skal fortsættes, skal der søges nye fonde.

Udslusningsgruppen