Årsberetning for Udslusningsgruppens 2021

Året 2021 var præget af mange aktiviteter, blandt andet arbejdede vi på en beretning til Tryg, der ville have oplysning om, hvordan det donerede beløb var blevet anvendt over de sidste tre år.

Vi lagde ligeledes et stort arbejde i at forbedre formuleringen af vores opgaver som Udslusningsgruppe, havde et sommerhusophold på Rømø for to familier og sidst men ikke mindst, forberedte vi tombolaen til 12.12. med indsamling af gevinster. Dagen blev desværre aflyst.

Alle vores forventninger og gode intentioner med gruppens arbejde, blandt andet som kontaktpersoner til fraflyttede beboere, hjælp via genbrugsbutikker til etablering af nye hjem mv, stod desværre ikke mål med det store arbejde, hvorfor gruppens nuværende medlemmer ønsker at udtræde af gruppen og lade nye kræfter tage over.

Lise Thorsen
Koordinator