Efterværn

Efterværnsgruppen har som formål:

  • at give kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer og deres børn et socialt, kulturelt og fagligt tilbud, når de fraflytter et krisecenter.
  • at udveksle erfaringer med andre kvinder, der står i samme situation og etablere nye sociale kontakter.
  • at få redskaber til at håndtere følgevirkningerne af volden og blive i stand til at leve et liv uden vold.
  • at gøre en forskel for voldsramte kvinder ved at give dem gode forudsætninger for at skabe sig et netværk og styrke deres selvstændighed.
  • at voldsramte kvinder etablerer et fælles netværk til gensidig hjælp.

I Efterværnsgruppen arbejder vi for at give børnene og deres mødre gode forudsætninger for at skabe sig et netværk og styrke deres selvstændiggørelse.

Vi mødes i netværket hver anden uge. Møderne starter med kaffe og samtale, eller vi følger et oplæg. Derefter spiser vi sammen.

Har du lyst til at være frivillig i Efterværnsgruppen, kan du læse mere her.