Medlemskab

Som medlemmer kan optages kvinder og mænd, der er over 18 år og myndige.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, Agervang 5, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 05 28 eller på mail kkc@kvindekrisecenter.dk

Støttemedlemskab kan tegnes af personer over 18 år, foreninger og erhvervsvirksomheder.

Som supplement til den offentlige støtte efterlyser vi støttemedlemmer for at få flere penge til at hjælpe kvinder i krise og deres børn. Støttemedlemskab koster minimum 100 kr. pr. år

Beløb kan indbetales som angivet nedenfor med angivelse af navn, og om man ønsker at være støttemedlem, eller om beløbet er en gave.
Bankoverførsel til Arbejdernes Landsbank 5397 0245428 eller MobilePay 636639.