Medlemskab

Som medlemmer kan optages kvinder og mænd, der er over 18 år og myndige.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, Agervang 5, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 05 28 eller på mail kkc@kvindekrisecenter.dk

Støttemedlemskab kan tegnes af personer over 18 år, foreninger og erhvervsvirksomheder.

Som supplement til den offentlige støtte, efterlyser vi støttemedlemmer for at få flere penge til at hjælpe kvinder i krise og deres børn. Støttemedlemskab koster minimum 100 kr. pr. år

Beløb kan indbetales på Giro 171-2160, Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, Agervang 5, 6400 Sønderborg med angivelse af, om man ønsker at tegne medlemskab. eller om det er en gave.